CPUとマザーボードの温度

更新日時 2021年4月21日(水) 17:00

日グラフ(5分間 平均)

day
最大 平均 最新
M/B 43.0 C 39.0 C 42.0 C
CPU 27.0 C 24.0 C 27.0 C

週グラフ(30分間 平均)

week
最大 平均 最新
M/B 41.0 C 37.0 C 42.0 C
CPU 27.0 C 22.0 C 27.0 C

月グラフ(2時間 平均)

month
最大 平均 最新
M/B 42.0 C 37.0 C 40.0 C
CPU 27.0 C 22.0 C 25.0 C

年グラフ(1日 平均)

year
最大 平均 最新
M/B 47.0 C 37.0 C 39.0 C
CPU 31.0 C 22.0 C 24.0 C
緑 ### M/B
青 ### CPU